Cenník

Cena za 1km....................0,43€ (pri ceste do 100km)
Cena za 1km....................0,40€ (pri ceste do 250km)
Cena za 1km....................0,38€ (pri ceste do 450km)
Cena za 1km....................0,35€ (pri ceste do 800km)
Cena za 1km....................0,32€ (pri ceste nad 1300km)
Pri dlhsom cakaní nad 10 min. sa uctuje stojne 1€ za kazdych aj začatých 10 min.
Pri cestách do zahraničia sa učtujú poplatky spojene s cestou napr. dialničná známka
 
AKCIA  len do 31.1.2016
Zvolen<->Bratislava...........132 eur
Zvolen<->Kosice................140eur